Stichting Menthos

Let op: Stichting Menthos neemt sinds 2014 geen nieuwe clienten meer aan.

Stichting Menthos biedt behandelingen aan mensen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek en heeft hiervoor locaties in Krommenie, Schermerhorn en Amsterdam.

Bij ons werken Psychiaters, Psychotherapeuten, GGZ-Artsen, Psychologen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en Ambulant Psychiatrisch Verpleegkundigen samen.
Deze zijn niet in dienst van Menthos, maar werken op freelance basis voor onze organisatie. Hierdoor kunnen wij ons flexibel opstellen naar onze cliënten en de verwijzers. Voor de behandeling zelf maakt dit geen verschil.

Voor Stichting Menthos staan de behoeften van de cliënt op de eerste plaats. Zo zijn er geen wachttijden voor de intake, wordt de behandeling aangepast op het individu en kunnen we ook huisbezoeken inzetten.

Stichting Menthos is een door de zorgverzekeringswet (WTZi) erkende zorginstelling die zich zowel in de Generalistische Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ bevind.